شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ باباسوپر من......!!!!
دليل راه
واقعا دمش گرم!
y divouneh
eyvaaaaaaaal
*شاهد*
ديوانه !
رزگل
من خيلي دو.س داشتم ميتونستم اين ورزش رو ياد بگيرم
رزگل
چرا ديوانه شاهد؟ اين يه نوع ورزشه.... اينقدر جذابه...
☆نرگس☆
آره... منم هميشه دوست داشتم ياد بگيرم..
-شهادت
خالي بنديه
رزگل
نه خالي بندي نيست.... من ديدم
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top