شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ نتيجه اخلاقي اينکه زيادي به ديوانه اي نزديک بشي احتمال مرگ صد در صد است
رزگل
يا حسين :(
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top