شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ پاسخ دندان شکن
*زهرا.م
:)
دليل راه
اسبه بيشتر از يارو حاليشه که اين درست هدف گرفت و اون غلط جاگيري کرده بود!
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top