شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ پاسخ دندان شکن
*زهرا.م
:)
دليل راه
اسبه بيشتر از يارو حاليشه که اين درست هدف گرفت و اون غلط جاگيري کرده بود!
درب کنسرو بازکن برقی
donyayeemrooz
85 امتیاز
6 برگزیده
1465 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top