شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ترشي محبوب چيني ها (ترشي بچه موش)
Adam Barfi
92/2/30
اه اه اه ... حالم رو اول صبح به هم زدي ....
اه ه ه ه ه ه ه ......
آخه موش هم ترشي داره ؟؟؟ .......
اه اه ... حالا چطوري نهار بخورم؟
تسبیح دیجیتال
donyayeemrooz
85 امتیاز
6 برگزیده
1465 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top