شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ عذر خواهي هميشه بدان معنا نيست که تو اشتباه کرده‌اي و حق با آن ديگري است. گاهي عذر خواهي بدان معناست كه رابطه ات با او بيش از غرورت برايت ارزش دارد.
چراغ جادو
donyayeemrooz
85 امتیاز
6 برگزیده
1465 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top